ANVR - Reizigersvoorwaarden

Reisbureau Lanting (KvK 04064730) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je voor boeking kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Deze ANVR-reizigersvoorwaarden gelden voor alle reizen die je bij Reisbureau Lanting boekt en zijn aangepast aan de Wet op de Pakketreisovereenkomst. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, in het kader van de SER-coördinatiegroep zelfregulering, tot stand gekomen. Je kunt deze voorwaarden nalezen op www.anvr.nl. Of klik hier om de brochure te lezen.

Op de reserveringsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op jouw reis van toepassing is: de ANVR-Reizigersvoorwaarden. De ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond tot stand gekomen. Klik op de brochure voor de volledige tekst. We beginnen met de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen (§ 1), daarna de voorwaarden die gelden als je een gekoppeld reisarrangement (ANVR GRA-voorwaarden) boekt (§ 2) en vervolgens de ANVR-Boekingsvoorwaarden voor enkelvoudige reisdiensten (§ 3). De voorwaarden die gelden bij een gekoppeld reisarrangement (GRA) zijn nieuw. Omdat er veel nieuwe begrippen zijn gekomen geven we (in § 4) ook een uitleg van de soms moeilijk leesbare wettelijke bepalingen. Bij een verschil in de uitleg of de interpretatie van deze voorwaarden en de wet gaat de wet altijd voor.

Aanvullende voorwaarden. De handelaar (dat kan zowel de reisorganisator als de doorverkoper zijn) kan op bepaalde terreinen aanvullende eigen voorwaarden hanteren. Deze aanvullende voorwaarden moeten schriftelijk (of elektronisch) worden vastgelegd voordat de (reis)overeenkomst tot stand komt. Deze aanvullingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die je op grond van de wet of de ANVR Reizigersvoorwaarden hebt.

Vanaf 01 januari 2021 is bij vele reisorganisaties het aanbetalingspercentage bij een pakketreis verhoogt naar 30%. Voor samengestelde reizen gelden aangepaste meestal andere percentages. Vliegtickets, treintickets, toegangskaarten, excursies, etc. vallen niet onder deze regeling en dienen bij boeking volledig te zijn betaald.

Aanvullende uitleg

1. Als je een pakketreis boekt, ga je een pakketreisovereenkomst aan met de uitvoerende reisorganisatie. Reisbureau Lanting treedt in dit geval alleen op als doorverkoper en is zij geen partij bij deze pakketreisovereenkomst. In dat geval zijn zowel de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 1 en de (eventuele) algemene voorwaarden van die reisorganisator van toepassing. Eén losse reisdienst (bv. accommodatie of autohuur) is geen pakketreis.

2. Als je een reis boekt die niet aan de criteria van een pakketreis voldoet en die alleen bestaat uit een los ticket van bijvoorbeeld KLM, Lufthansa,Transavia of TUI fly, ga je een luchtvervoersovereenkomst aan met de desbetreffende airline. In dat geval zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden van de geboekte airline van toepassing. De geboekte vlucht kan alleen tegen de in die vervoersvoorwaarden genoemde kosten worden geannuleerd of gewijzigd.

3. Als je een reis boekt die voldoet aan de criteria van een gekoppeld reisarrangement, dan sluit je afzonderlijke overeenkomsten met de desbetreffende dienstverleners. In dat geval zijn dan de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 2 van toepassing.

4. Op alle vormen van dienstverlening door Reisbureau Lantibg en die niet vallen onder de alinea’s 1 t/m 3 zijn de ANVR reizigersvoorwaarden, paragraaf 3 en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener(s) van toepassing.

Wanneer je een reisdienst reserveert via Reisbureau Lanting, ga je akkoord met deze voorwaarden.

De door Reisbureau Lanting samengestelde reis

Heeft Reisbureau Lanting speciaal voor jou een reis (maatwerk) samengesteld dan raden wij je aan de van toepassing zijnde voorwaarden goed door te nemen. Zowel de aanbetalingskosten als annuleringskosten zijn bij een samengestelde reis afwijkend. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de volgende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op jouw boeking:

  • ANVR Reizigersvoorwaarden
  • Algemene vervoersvoorwaarden
  • Voorwaarden van de betreffende dienstverlener (reisorganisatie/verhuurmaatschappij etc.)

Reisbureau Lanting is aangesloten bij de erkende brancheorganisaties ANVR, SGR en Calamiteitenfonds.

Reisbureau Lanting aanbetalings & annuleringskosten

Klik hier voor alle details betreffende Pakketreizen en Samengestelde Reizen. De bepalingen van Samengestelde Reizen zijn zelfstandig door Reisbureau Lanting zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

De vestigingen van de TravelXL Groep in Nederland (met elk een eigen KvK nummer) zijn aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde pakketreizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

De vestigingen van de TravelXL Groep in Nederland (met elk een eigen KvK nummer) die zelfstandig zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen en die zelfstandig reizen samenstellen zijn lid van het Calamiteitenfonds. Voor de geboekte reizen die onder dit Calamiteitenfonds vallen wordt op de boekingsbevestiging een aparte bijdrage doorbelast. De bijdrage van de heffing voor het Calamiteitenfonds bedraagt € 2,50 per party. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis

Meer info en details?

Je kunt hier klikken voor de algemene ANVR-Reizigersvoorwaarden. Het is voor jou als klant ook van belang te weten welke reisorganisator verantwoordelijk is voor uitvoering van de reis. Je kunt dan, via deze hyperlink kennis nemen van de voorwaarden van de reisorganisaties door de naam van de juiste touroperator aan te klikken. Bij het maken van een boeking gaan wij er van uit dat je hiervan goed kennis hebt genomen van deze voorwaarden en je deze hierbij door ondertekening of aanvinken op de website of op je boekingsformulier hebt geaccepteerd.

Boek je een in het buitenland gevestigde reisorganisatie dan zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden mogelijk NIET van toepassing. Vraag hiernaar bij het boekingskantoor.

Alle informatie en voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien je in bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

ANVR Zakelijke voorwaarden

De ANVR zakelijke voorwaarden gelden voor alle diensten die de reisonderneming op basis van een raamovereenkomst verleent op het gebied van reizen. Dat kan gaan om het op geregelde basis faciliteren van vervoerbewijzen (tickets voor luchtvaartmaatschappijen), maar ook op diensten op het gebied van het faciliteren van overnachtingen of overige diensten op het gebied van reizen. Omdat de reisonderneming deze diensten aanbiedt en verricht op zakelijke basis en op basis van een raamovereenkomst, zijn de bepalingen van Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (pakketreizen en gekoppeld reisarrangement) niet op de rechtsverhouding tussen de reisonderneming en de zakelijke opdrachtgever van toepassing maar wordt uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Klik hier voor de details.

Copyright 2021

Alle foto's, beelden, teksten zoals op deze website opgenomen en gepubliceerd zijn beschermd op basis van internationale auteursrechten. Foto's, teksten en anderszins mogen derhalve nimmer en op geen enkele voorwaarde anders dan zonder de nadrukkelijke en schriftelijke toestemming van TravelXL, de eigenaar/ auteur/fotograaf en reclamebureau, worden gebruikt en vermenigvuldigd. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden.

Kamer van Koophandel

Reisbureau Lanting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 04064730.