Privacy Verklaring

In dit document vindt u alle informatie over de verzameling, gebruikswijze en beveiliging van uw gegevens.

Reisbureau Lanting maakt hierbij de volgende beloften:

Reisbureau Lanting zal zorgvuldig met u gegevens omgaan. U kunt er op rekenen dat we ons aan de wet houden en uw gegevens veilig bewaren;
Reisbureau Lanting informeert u over het eventuele gebruik van uw gegevens;
Reisbureau Lanting verkoopt u gegevens niet aan derden voor commerciële of andere doeleinden;
U bepaald wat er met uw gegevens gebeurt. Reisbureau Lanting respecteert de keuze die u hierin maakt;
U kunt op verzoeker op ieder moment inzicht krijgen, wijzigingen aanvragen of de verwijdering aanvragen van alle gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Welke gegevens verzamelt Reisbureau Lanting:

Bij bezoek aan de website verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Woonplaats;
 • Taalkeuze;
 • Browserkeuze;
 • Apparaat keuze;
 • Land;
 • Interesses, gender en leeftijd (indien u Google hier toestemming voor heeft gegeven);

Overige gegevens die automatisch verzameld worden door middel van cookies:

 • Browsergegevens;
 • Duur van de sessie;
 • Besturingssysteem;
 • Pagina’s die u bezoekt;
 • Link waar u op klikt;
 • Locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
 • Verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Bij het boeken van een reis verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Gegevens over de reissoort, het aantal reizigers, het vervoer, de vertrekluchthaven, de vertrekdatum, het verzorgingstype, de reisduur en de kosten van de reis;
 • Persoonsgegevens als: aanhef, voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, land, postcode, huisnummer, straatnaam, plaats en telefoonnummer.
 • Verdere gegevens die u ons verstrekt tijdens het boeken luiden als volgt: eventuele verzekeringsgegevens, relevante medische gegevens en speciale wensen die jij aan ons verstrekt, betalingsmethode en ten slotte betaalinformatie.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens

 • Toestemming: indien u toestemming aan Reisbureau Lanting hebt gegeven voor het verwerken van uw gegevens bij het boeken van een reis of het aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken.
 • Het uitvoeren van een overeenkomst: Reisbureau Lanting heeft u gegevens nodig om vervolgstappen te nemen in de door u geboekte reis. Uw gegevens hebben we ook nodig om betaling te kunnen uitvoeren.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen: Reisbureau Lanting kan verplicht worden gesteld om persoonsgegevens aan derden verstrekken, bijvoorbeeld wanneer overheidsinstanties op het punt van vertrek of aankomst die eisen. Dit is van belang voor grenscontrole, veiligheid, immigratie, antiterrorisme of voor andere doeleinden.
 • Bescherming van vitale belangen: denk hierbij aan het uitwisselen van gegevens met een tussenpersoon (de thuisblijvende persoon in de boekingsprocedure) en/of medisch personeel in noodgevallen.
 • Ter vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag: het gebruik van uw persoonsgegevens bij ongevallen, veiligheidsincidenten of vergelijkbare incidenten.

Gevoelige gegevens of bijzondere gegevens verwerken wij uitsluiten in die situaties waarin dat onder de AVG expliciet is toegestaan.

Voor welk doeleinden verwerkt Reisbureau Lanting uw persoonsgegevens?

Reisbureau Lanting verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende activiteiten:

 • Om boekingen te verwerken (contractuele verplichtingen)

Als u een reis boekt via de website www.reisbureaulanting.nl verwerkt Reisbureau Lanting uw gegevens om de door u aangevraagde reis en daarbij horende voorzieningen gereed te maken.

 • Om uw en onze belangen te beschermen

Uw persoonsgegevens worden gebruikt, om u te kunnen informeren over een eventuele nieuwe privacy statement of een datalek.

 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten/producten

Om de perfect reizen aan te bieden werken wij voortdurend aan de verbetering en optimalisatie hiervan. Wij werken hierbij mogelijk met uw persoonlijke gegevens om een doelgroep op te stellen.

 • Voor promotie- en marketingdoeleinden

Reisbureau Lanting kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor promotie- of marketingdoeleinden. Een voorbeeld hiervan is de inzet van uw persoonlijke locatiegegevens voor de marketing van een geografisch marktsegment.

 • Om wettelijke verplichtingen na te komen

In Nederland is Reisbureau Lanting verplicht om bepaalde gegevens vast te houden voor instanties als bijvoorbeeld de belastingdienst.

Vestrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Reisbureau Lanting deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële redenen. Voor de uitvoering van onze producten/diensten zijn wij echter wettelijk verplicht om informatie te verstrekken aan derde partijen. U kunt hierbij denken aan leveranciers van uw reis luchtvaartmaatschappijen, hotels en vervoersbedrijven.

Tegen de bovenstaande verstrekking gegevens kunt u bezwaar maken door te mailen naar info@reisbureaulanting.nl

Reisbureau Lanting verstrekt u gegevens ook aan derden indien dat op grond van rechtspraak of wet- en regelgeving vereist is.

Wij zullen u persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in toestemming met geldende wetgeving.

Bewaartermijn

Reisbureau Lanting zal uw gegevens net zo lang bewaren als benodigd is voor de hierboven omschreven doeleinden en voor het naleven van wetten en regelgeving. Persoonsgegevens ontvangen bij een boeking worden bewaart totdat deze overbodig worden bij het af handelen van administratie, feedback, klachten, schade, zekeringen ed.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Reisbureau Lanting zal alle redelijke technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om u persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. Reisbureau Lanting maakt hiervoor gebruik van een beveiligde (SSL-)verbinding op pagina’s van de website waar persoonsgegevens verschaft worden.

Links naar andere websites

Onze website, www.reisbureaulanting.nl , kan mogelijk links bevatten naar websites die door externe organisaties met eigen privacyverklaring worden beheerd. Reisbureau Lanting is niet verantwoordelijk voor deze privacy verklaringen en waarschuwt u hierbij dan ook om deze zorgvuldig door te lezen.

Uw recht op wijziging en/of inzage

U kunt te allen tijde ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per mail: info@reisbureaulanting.nl

Indien u het vermoeden heeft dat de persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het invullen van het boekingsproces, onjuistheden bevat of onjuist verwerkt zijn, kunt u Reisbureau Lanting verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet binnen een termijn van vier weken door ons worden behandeld.

Contact met Reisbureau Lanting

Als u contact opneemt via elk mogelijk communicatiemiddel met Reisbureau Lanting, omdat u klachten of vragen heeft over een product, de procedure of dienstverlening, zullen uw contactgegevens en uw vraag of klacht bewaard worden. Reisbureau Lanting kan u tijdens deze contactlegging vragen om meer gegevens indien dit benodigd is voor de afhandeling van de klacht of de beantwoording van uw vraag.

De gegevens die op deze manier worden verzamelt, worden onder meer gebruikt voor de beantwoording van toekomstige vragen en de afhandeling van toekomstige klachten. De verstrekte gegevens worden tevens opgeslagen en gebruikt voor de in dit privacy statement vermelde doeleinden.

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, mobiele telefoon, tablet of andere elektronische apparaten plaatsen als u onze website bezoekt. Met deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat Reisbureau Lanting, u herkent.

Sessie Cookies

Reisbureau Lanting maakt gebruik van sessie cookies om te zien welke onderdelen van de website u met een bezoek hebt bekeken. Wij kunnen hierdoor onze website en onze diensten/producten perfect afstemmen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden weer automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

Analytische Cookies

Met gebruik van Google Analytics en andere analytische cookies wordt bijgehouden hoe de website van Reisbureau Lanting wordt gebruikt. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen via SSL overdracht naar en door Google opgeslagen servers, wat Google met uw persoonsgegevens doet valt buiten deze privacyverklaring.

Overzicht van cookies die door Reisbureau Lanting zijn geplaatst op de website:

Partij

Cookies

Bewaartermijn

Google Analytics

(voor de inzage in gegevens als: duur van de sessie, bezocht pagina’s, links waar u op klikt, locatiegegevens etc.)

_ga, _ga_L4CP3JKK31, _gat_UA-  201327559, _gid, SSESS22960c30c07bf6fa7db2d03e4c0a2015 Maximaal 2 jaar

Noverius

(voor de optimalisatie van website om de gebruiksvriendelijkheid continu te verbeteren)

NOV_USER, has_js, nov_acco_tracking, nov_popup_cookie_warning Situatie afhankelijk

Postadres:

Van Echtenstraat 43, 7891 LM Klazienaveen
Drenthe

E-mailadres:

info@reisbureaulanting.nl

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring vervangt eventuele eerdere versies. Reisbureau Lanting kan deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij hier een duidelijke mededeling op onze website over plaatsen.

Laatst bijgewerkt: december 2021